Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Müdür)

Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER

Prof. Dr. Osman SERT

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

Doç. Dr. Harun ARTUNER

Arş. Gör. Didar ÖZDEMİR EKİCİ (Müdür Yardımcısı)

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara