İletişim

Adres :
Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hukuk Fakültesi Binası
Beytepe Yerleşkesi
06800 ANKARA

Tel:  0312-297 62 77

Fax: 0312-297 62 93

e-posta: abim@hacettepe.edu.tr

URL: www.adlibilisim.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara