Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mutafa Topaloğlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. İhsan BAŞTÜRK, Yargıtay
Yrd. Doç. Dr. Muammer KETİZMEN, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara